Cenník1 hodina opatrovateľskej služby

Cenník platný od 1.4.2024
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
2.95 € 0 € 2.95 €
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
Delená služba
2.95 € 0.85 € 3.80 €
Pondelok - Piatok noc
22:00 - 06:00
2.95 € 4.00 € 6.95 €
Sobota 2.95 € 4.00 € 6.95 €
Nedeľa, Sviatok 2.95 € 7.00 € 9.95 €
Sobota
Delená služba
2.95 € 6.70 € 9.65 €
Nedeľa, Sviatok
Delená služba
2.95 € 9.45 € 12.40 €
Sobota noc 2.95 € 8.00 € 10.95 €
Nedeľa, Sviatok noc 2.95 € 12.95 € 15.90 €
Udržiavaci poplatok 5.00 € 0,00 € 5.00 €

1 hodina opatrovateľskej služby – prijímateľ opatrovateľskej služby - samoplatiteľ


Cenník platný od 1.1.2023
Doba Úhrada klienta Príplatok klienta Spolu klient
Pondelok - Piatok deň
06:00 - 22:00
9,00 € 0 € 9,00 €
Udržiavací poplatok 5,00 € 0 € 5,00 €
Vysvetlivky:
Delená služba – poskytnutie opatrovateľskej služby opakovane v ten istý deň. Príplatok klienta +25% z platnej ceny za druhé a ďalšie poskytnutie opatrovateľskej služby v ten istý deň.


„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje