O nás

Kto sme

Senior plus n.o. - nezisková organizácia, v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľudmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tím profesionálnych pracovníkov.

Senior plus n.o. založená 21. júla 2015, zapísaná v registri Okresného úradu v Košiciach, pod reg. číslom OVVS/33/2015,

Základné údaje o firme

Senior plus n.o.
Rochovce 113,
049 36 Slavošovce

IČO : 45747253
DIČ :

2120105922

Č. účtu : 4022054008/7500
IBAN : SK44 7500 0000 0040 2205 4008

Voľné pracovné pozície

V prípade, že Vás zaujala pracovná pozícia neváhajte nás kontaktovať, radi Vám poskytneme ďalšie informácie.

Projekty

Nezisková organizácia Senior plus n.o. je zapojená v následujúcich projektoch, ktoré sa realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje :

„Spoločnosť, ktorá si necenní svojich starších ľudí, popiera svoje korene a ohrozuje jej budúcnosť. Pokúsme sa posilniť ich schopnosť podporovať seba tak dlho, ako to len bude možné, a keď to už nemôžu robiť, postarajme sa o nich.“
Nelson Mandela
Ochrana osobných údajov - GDPR

Projekty sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje